Administracja Państwowa

Urząd Skarbowy, ul. Krowoderskich Zuchów 2

Banki

Alior, ul. Kijowska 22B

BNP Paribas Fortis, ul. Armii Krajowej 28

BZWBK, ul. Kijowska 22

City Handlowy, ul. Kołowa 8/Armii Krajowej

Fortis, ul. Jasnogórska 1

Getin, ul. Królewska 90

Nordea, ul. Królewska 51

PKO, ul. Conrada 63

PKO, ul. Kazimierza Wlk 75

Polbank, ul. Królewska 90

Reiffeisen, ul. Armii Krajowej 18

Bezpieczeństwo

Komisariat Policji, ul. Radzikowskiego 29

Rada Dzielnicy 6 Bronowice,

Straż Miejska, ul. Stachiewicza 3

Straż Pożarna, ul. Wyki 3

Straż Pożarna, ul. Zarzecze 106
telefon: 12/ 639-91-00

Centra Handlowe

Makro, Ikea, leroy, ul. Jasnogórska

Kultura

Bronowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich,

Klub Kultury Mydlniki, ul. Balicka 289
telefon: 12 637 97 12

Klub Studio, ul. Budryka 4

Pomnik Armstronga

W dniu lądowania Neila Armstronga na Księżycu (21 lipca [1969 r.]) na terenie boiska sportowego "Bronowianka" został ustawiony pomnik uświetniający to wydarzenie. Pomysł pomnika zrodził się po ogłoszeniu dnia startu człowieka na Księżyc i był realizowany w warunkach ścisłej konspiracji. Pomnik był więc gotowy na dzień lądowania. "Gazeta Krakowska" zamieściła w tym dniu, obok głównych doniesień o zdobyciu przez człowieka Księżyca na stronie tytułowej, krótką notatkę na ostatniej stronie: Z ogromnym entuzjazmem i wysiłkiem twórczym powstał na stadionie KS "Bronowianka" 6 m wysokości pomnik ku czci pierwszego człowieka na Srebrnym Globie. Monument został wzniesiony z okazji 25-lecia Polski Ludowej". Wzmianka o 25-leciu Polski Ludowej miała być alibi dla redakcji i cenzora. Pomnik stał tylko dwie doby, gdyż Władysław Gomułka, dowiedziawszy się o nim za pośrednictwem agencji amerykańskich, polecił go usunąć. Zdążył jednak otrzymać depesze z podziękowaniami od prezydenta Stanów Zjednoczonych Richarda Nixona i z ostrą przyganą od Leonida Breżniewa. Ukarano dziennikarzy, którzy nagłośnili sprawę oraz... wiceprezesa Bronowianki, działacza ORMO, który za niesubordynację spędził 48 godzin w areszcie.

ul. Zarzecze 124a

Włodzimierz Tetmajer

Włodzimierz Tetmajer W latach 1875–1886 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, następnie krótko w Wiedniu, w latach 1886–1889 w Monachium i w Académie Colarossi w Paryżu oraz w latach 1889–1895 u Jana Matejki. W 1890 Tetmajer ożenił się z Anną Mikołajczykówną, córką chłopa z Bronowic, gdzie zamieszkali w drewnianym, krytym strzechą domu z drewnianym gankiem, typowym dworku końca XIX w. Częstym gościem Włodzimierza Tetmajera w Bronowicach był poeta Lucjan Rydel, który za żonę wybrał sobie siostrę Anny Tetmajerowej, Jadwigę Mikołajczykównę. Uroczystości weselne tej pary (20 listopada 1900 w domu Tetmajerów) zostały przedstawiony w dramacie Wesele Stanisława Wyspiańskiego; Tetmajer został w nim uwieczniony jako Gospodarz


Oświata

XVII Liceum Ogólnokształcące im. Młodej Polski (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7), ul. Złoty Róg 30
telefon: 12/637-08-97

Gimnazjum Nr 18 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7), ul. Złoty Róg 30
telefon: 12/637-08-97

Gimnazjum Nr 19 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8), ul. Na Błonie 15b
telefon: 12/637-27-07

Przedszkole Nr 137, ul. Na Błonie 15c
telefon: 12/637-55-54

Przedszkole Nr 38, ul. Jabłonkowska 39
telefon: 12 636-29-10

Przedszkole Nr 77, ul. Jadwigi z Łobzowa 30
telefon: 12/637-18-21

Przedszkole Nr 82, ul. Głowackiego 2
telefon: 12/637-33-95

Przedszkole Prywatne Dom pod Gackiem,

Szkoła Podstawowa Nr 138 im. Polskich Wojsk Lotniczych, ul. Wierzyńskiego 3
telefon: 12/637-99-45

Szkoła Podstawowa Nr 153 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera, ul. Na Błonie 15d
telefon: 12 637-71-32

Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera, ul. Katowicka 28
telefon: 12/637-14-57

Szkoła Podstawowa Nr 93 im. Lucjana Rydla, ul. Szlachtowskiego 31
telefon: 12/637-01-10

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8), ul. Na Błonie 15b
telefon: 12/637-27-07

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych Gospodarki Wodnej im. G. Narutowicza, ul. Lea 235
telefon: 12 637-46-69

Poczta

Agencja Pocztowa, ul. Balicka 18

Filia Urzędu Pocztowego, ul. Na Błonie 13E

Filia Urzędu Pocztowego, ul. Piastowska 47

Urząd Pocztowy, ul. Balicka 289

Urząd Pocztowy, ul. Bronowicka 44

Urząd Pocztowy, ul. Radzikowskiego 129

Urząd Pocztowy, ul. Rostafińskiego 7

Służba Zdrowia

Klinika Krakowska, ul. Mehofera 6

Ośrodek Rehabilitacji, ul. Modrzewiowa 22

Ośrodek zdrowia, ul. Jadwigi z Łobzowa
telefon: 32 644 11 85

Skanmed, ul. Armii Krajowej 5

szpital, ul. Radzikowskiego 17

Sport-rekreacja

Centrum Sportu KS Bronowianka, ul. Zarzecze 124a
telefon: 12 636-94-33

Centrum wspinaczkowe Reni Sport, ul. Czepca 11
telefon: 12 638 07 34

WKS Wawel, ul. Podchorążych 3
telefon: 12 637 06 45

basen AGH, ul. Buszka 4

Uczelnie i Ośrodki Badawcze

Akademia Pedagogiczna, ul. podchorążych 2

Akademia Rolnicza Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, ul. Balicka 116B

Instytut Fizyki Jądrowej, ul. Radzikowskiego 152

Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów,

Zabytek

Fort 41 Bronowice Małefort Twierdzy Kraków, położony przy ul. Tetmajera w Krakowie. Powstał w latach 1884-1885 jako fort półstały, ziemno-drewniany. Zmodernizowany około 1910 roku. Posiadał prostokątny ciąg fosy i wału, dwie wysunięte w narożach czoła wieloboczne, kaponiery ziemne, stanowiące gniazda karabinów maszynowych i obwodowy wał ziemny. Drewniane wyposażenie fortu z czasem uległo zniszczeniu. Z fortu zachowały się wały ziemne, częściowo zniszczone po 1945 roku. Przez wiele lat obiekt nie był użytkowany, a od lat 50. XX wieku jest zajmowany przez wojsko.

ul. Majora Łupaszki

Fort 7 bronowice

Fort reditowy 7 Bronowice (pod Zarzeką) – fort należący do Twierdzy Kraków, znajdujący się przy ul. Rydla w Krakowie. Powstał w latach 1857-1865 na miejscu szańca typu FS z 1854 roku. W 1888 roku na wale dobudowano poprzecznice, a w 1909 wzniesiono w lewym barku i szyi tradytor. Narys bastionu. Wał ziemny ze stokiem omurowanym cegłą. Na wale poprzecznice. Fosa klasyczna. W fosie dwie kaponiery typu kocie uszy. W centrum redita ceglana, jednokondygnacyjna, rzut podkowiasty. Redita posiadała taras pokryty płaszczem ziemnym z przedpiersiem. Otoczona obszernym dziedzińcem i wałem. Linia szyi włamana na osi symetrii. Zachował się most zwodzony w bramie redity.

ul. Rydla

Fort Mydlniki

Fort 41a Mydlniki powstał w latach 1895 - 1896. Niemal identyczny jak Fort 49 1/2a Mogiła. Fort Mydlniki położony jest na wyniosłym wzgórzu, dominującym nad okolicą. Należał do IV sektora obronnego, broniącym zachodniego odcinka Twierdzy Kraków, pomiędzy dolinami rzek Rudawy i Prądnika. Zadaniem Fortu Mydlniki była obrona odcinka doliny Rudawy od strony północnej; współpracował w tym zadaniu z leżącym naprzeciwko, po drugiej stronie rzeki, skalnym tradytorem w Olszanicy. Budynek koszar ma uproszczoną postać parterową; wykonany jest z cegły i posiada gruby, betonowy strop, położony na stalowych, dwuteowych belkach. Fort nie posiadał większych elementów pancernych, ma za to dobrze zachowany wał ziemny, znakomicie ukryty za podwójną fosą; nawet stojąc na pierwszym wale, nie widać co kryje się za następnym. Załoga Fortu chowała się w koszarach szyjowych, bronionych od zapola wysuniętą kaponierą szyjową - tradytorem, dobudowanym w ramach modernizacji w 1910 r. W kierunku zachodnim, ku czołu, wysunięty jest schron główny, z dwoma symetrycznymi pomieszczeniami (jednosalowe pomieszczenia koszar posiadają z boków dodatkowe otwory drzwiowe, przez które załoga Fortu - piechota - mogła szybko i skrycie zająć pozycje obronne) do którego dochodzi się leżącą w osi Fortu krótką poterną; wewnątrz znajduje się częściowo zasypana studnia forteczna oraz boczne pomieszczenia na magazynki. Bardzo długi i stosunkowo silnie nachylony stok wału spłaszczonego ma charakterystyczny półkolisty narys; właśnie tutaj, chodząc po wałach, można łatwo sobie wyobrazić, jak wielkie straty ludzkie przyniósłby bezpośredni, czołowy atak na Fort, pod ogniem broni strzeleckiej i maszynowej obrońców (w innych fortach jest to już często niemożliwe, gdyż ich przedpola zostały zniekształcone i zabudowane).


Regionalne Muzeum Młodej Polski "Rydlówka"

Regionalne Muzeum Młodej Polski "Rydlówka" – muzeum zajmujące zabytkowy dworek, znajdujące się w Krakowie, przy ul. Tetmajera 28 w Bronowicach Małych. W tym dworku odbyło się słynne wesele poety Lucjana Rydla z chłopską córką Jadwigą Mikołajczykówną, które uwiecznił Stanisław Wyspiański w swoim dramacie Wesele.

ul. Tetmajera 28

Szlak Twierdzy Kraków

Szlak prowadzi do fortów po lewobrzeżnej stronie Wisły (VI, V, IV, III obszar warowny). Zaczyna się (lub kończy - jak kto woli) w Mogile obok Fortu 49 1/2a Mogiła przy ulicy Igołomskiej (dokładnie przy przystanku tramwajowym). Prowadzi przez kopiec Wandy do fortów w Grębałowie, Krzesławicach, dalej fort Dłubnia, Mistrzejowice, Batowice. Później ulicą Reduta zmierza w stronę Trzeciej Góry. Fort Sudół szlak omija chć wymieniają go stosowne tabliczki. Dalej fort Węgrzce i Łysa Góra, skąd doliną Prądnika przez Witkowice zmierza do fortów Bibice, Marszowiec (Zielonki), Czerwony most, Pękowice, Tonie, Podchruście (tutaj chwilami dość niebezpiecznie - szlak bowiem przechodzi bezpośrednio przez tereny strzelnicy) i Pasternik. Dalej poprzez łąki trafiamy na relikty fortu Bronowice Małe na terenie jednostki wojskowej. Następnie fort Mydlniki, tradytor Olszanica, fort Olszanica, Skała (obserwatorium astronomiczne UJ), Krępak (Bielany), Srebrna Góra (Klasztor Kamedułów), Ostra Góra, Kopiec Kościuszki, Diabelski most. Szlak urywa się na Salwatorze nieopodal zajezdni tramwajowej. Miejscami można się naprawdę zgubić (zbyt rzadko znakowany). Odległości podawane na tabliczkach czasami mijają się z prawdą i tak do fortu Batowice (zdj. 2) wg. autora tabliczki jest 3 km, a w rzeczywistości około 6 km. Szlak prowadzi przez bardzo urozmaicony krajobrazowo teren. W jeden dzień nawet na rowerze byłoby trudno go przebyć. Dlatego najlepiej podzielić go sobie na kilka krótszych odcinków.


Tetmajerówka

Zbudowany jest z drewna, kryty gontem i bielony. Posiada ganek i otoczony jest ogrodem. Może stanowić przykład klasycystycznego, podmiejskiego dworku z okolic Krakowa, z końca XIX wieku. Zbudowany został w 1863 roku na terenie powstałego wcześniej folwarku. Należał do franciszkanów, którzy sprzedali go w 1892 roku chłopom. Został kupiony w 1902 przez Włodzimierza Tetmajera, który mieszkał od 1894 roku w znajdującym się obok dworku Rydlówka. Obecnie jest własnością spadkobierców Tetmajera.

ul. Tetmajera 36

 

ATAL S.A. - Centrala

ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn

(+48) 33 857 59 01 ,

www.atal.pl

 

Kraków - Biuro Filii

ul. Zabłocie 23/18, 30-701 Kraków

tel:. (+48) 12 661 50 82 , [email protected]

Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


  1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
  2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
  3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
  4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
  5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
  6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
  7. _drt_, id - pozwalają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników.
  8. x-src, datr - używane przez facebook.com
  9. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtoube.com
  10. ADMS_ID, storeregion, mbox, georouting_presented, BANNER_TYPE, s_pers, s_vi - adobe.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.